Selecteer een pagina

Projecten

UMA-syteem gereed!

Het afgelopen jaar is er door ons team in samenwerking met ERF Service B.V. hard gewerkt aan de ontwikkeling van het Universeel Modulair Accu-systeem (UMA-systeem). Door onze eigen expertise, kennis en kunde te bundelen met die van ERF Service B.V. hebben we een prachtig systeem kunnen realiseren waarbij het mogelijk is geworden om energie op te slaan in extreem compacte ruimte en op snelle en efficiënte wijze te gebruiken. Wij hebben ons hierbij geconcentreerd op de omkasting en het laadsysteem, terwijl ERF Service B.V. het verwarmings- en koelsysteem heeft ontwikkeld. De verschillende componenten zijn geïntergreerd tot het UMA-systeem. Gedurende het project zijn verschillende prototypes ontwikkeld en vervolgens ook getest in de praktijk. De ontwikkeling heeft geleid tot een praktijkrijp product waarvoor al veel belangstelling is in de markt. Deze ontwikkeling draagt daarmee bij aan de verduurzaming van Nederland. Onderscheidend voor het ontwikkelde product is dat het geschikt is voor inzet op diverse plaatsen en sectoren zoals in bouwmaterieel, maar ook als stand-alone oplossing op bouwplaatsen of bijvoorbeeld festivals e.d.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Provincie Noord-Brabant.